Webshop

Beleidsplan en Jaarverslagen

In het beleidsplan van de Vlaamse Atletiekliga vind je onze plannen voor de toekomst. In de jaarverslagen lees je wat de afgelegde weg reeds heeft gebracht.

Je kan ze hier terugvinden.

Verslagen AV en RvB

Verslagen van de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur, je vind ze hier.

Lees meer

Verslagen Beleidscommissies

Verslagen van de Beleidscommissies Competitie, Recreatie en Jeugd

Lees meer

Verslagen Commissies

Verslagen van de verschillende commissies.

Lees meer

Statuten en Intern reglement

In haar statuten formuleert een vzw haar bestaansreden en een aantal bij wet verplichte gegevens. Aanvullende afspraken worden geformuleerd in het intern reglement.

Lees meer

Tuchtreglement en Procedurereglement

Klachten worden binnen de federatie opgevolgd op basis van de bepalingen in het Tuchtreglement.

Tuchtreglement (vanaf 04/2023) Tuchtreglement (tot 04/2023) Procedurereglement (vanaf 04/2023)

Gedragscode

Ieder persoon die een mandaat krijgt van de Vlaamse Atletiekliga om een taak uit te voeren dient zich te houden aan ethische afspraken en ondertekent een gedragscode.

Gedragscode voor uitvoerders van een mandaat Deontologische code voor bestuurders

Nieuws