Webshop
 • Huidige maatregelen - Update 30 december 2021
  • Algemeen
  • Mondmaskers 
  • Indoorwedstrijden
  • Outdoorwedstrijden
  • Horeca
  • Maatregelen Topsporthal Gent
  • CO2- meters indoor infrastructuur
  • Hygiëne richtlijnen

 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Back on the Track
  • Voorinschrijvingen via Atletiek.nu
  • Natuurlopen & vrije joggings
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

 

Huidige maatregelen - Update 30 december 2021 

Hieronder vind je een overzicht van alle huidige coronamaatregelen m.b.t. de sportsector na het Overlegcomité van 22 december 2021. Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be

 • Algemeen

  • Er zijn geen beperkende maatregelen van toepassing bij het sporten in openlucht. Zo gelden er geen limieten op het aantal sporters en ook contact tijdens het sporten is mogelijk zonder beperkingen. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als niet-georganiseerd verband.
  • Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. 
  • De regels gaan in op 26 december 2021 en in de eerste helft van januari komt het Overlegcomité opnieuw samen.
 • Mondermaskers

  • Wanneer je indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar in gangen, tribunes en kleedkamers, behalve:
   • Als het door de aard van de activiteit niet mogelijk is, zoals tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche, ...
   • Om iets te eten of te drinken.
  • Outdoor zijn mondmaskers niet verplicht, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.
 • Indoorwedstrijden 

  • Bij indoorwedstrijden voor -18 geldt een beperking tot 100 atleten.
   • Publiek is niet toegelaten, behalve één begeleider per atleet is toegelaten.
   • Begeleiders, net zoals medewerkers, juryleden, ... worden niet meegerekend in de toegelaten 100 atleten.
   • De begeleiders moeten blijven zitten en mogen niet doorheen de zaal rondlopen tijdens de wedstrijd.
  • Bij indoorwedstrijden voor +18 geldt een beperking tot 200 personen.
   • Publiek is niet toegelaten, behalve één trainer per atleet is toegelaten.
   • De trainer moet een VAT-trainerskaart voorleggen.
   • Trainers worden meegerekend in het toegelaten 200 personen.
   • Medewerkers, juryleden, ... worden niet meegerekend in het toegelaten 200 personen
   • De trainers moeten blijven zitten en mogen niet doorheen de zaal rondlopen tijdens de wedstrijd.
  • Het Covid Safe Ticket wordt toegepast bij alle wedstrijden.
   • Iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden moet een Covid Safe Ticket voorleggen om toegang te krijgen tot een wedstrijd.
   • Voor deze evenementen heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig.
  • De cafetaria is gesloten om contacten maximaal te beperken.
  • Iedereen vanaf 6 jaar moet een mondmasker dragen.
  • Voor wedstrijden is een verplichte voorinschrijving van toepassing. 
 • Outdoorwedstrijden

  • Publiek is niet toegelaten.
   • Voor -18 jarige atleten worden twee begeleiders per atleet toegelaten
   • Voor +18 jarige atleten is één trainer (met een geldige VAT-trainerskaart) toegelaten
  • Er zijn geen beperkingen in het aantal toegelaten deelnemers
  • Het Covid Safe Ticket wordt toegepast bij alle wedstrijden, ook bij minder dan 100 deelnemers.
   • Iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden moet een Covid Safe Ticket voorleggen om toegang te krijgen tot een wedstrijd.
   • Voor deze evenementen heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig.
  • Bij outdoorwedstrijden zijn horeca-activiteiten wel mogelijk. 
  • Iedereen vanaf 6 jaar moet een mondmasker dragen.
  • Voor wedstrijden is een verplichte voorinschrijving van toepassing. Enkel voor stratenlopen is deze verplichting niet van toepassing.
 • Horeca

  • Bij indoortrainingen en -wedstrijden zijn horeca-activiteiten niet mogelijk.

  • Bij outdoortrainingen en -wedstrijden zijn horeca-activiteiten wel mogelijk, onder de volgende beperkingen.

   • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden
   • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
   • De sluitingstijd wordt beperkt tot 23 uur.
   • Het Covid Safe Ticket is verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar.
   • Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, behalve wanneer je neerzit.
  • De QR-code van de Covid Safe Ticket kan je scannen en controleren aan de hand van de app CovidScan.
   • De CovidScan is de officiële Belgische app voor het scannen en valideren van digitale EU COVID-certificaten om zo hun geldigheid na te gaan.
  • Bij outdoorwedstrijden zijn horeca-activiteiten wel mogelijk, maar bij indoorwedstrijden niet
  • Maak gebruik van onze pictogrammen om alle maatregelen en richtlijnen duidelijk te maken. 
 • Maatregelen Topsporthal Gent
  • Mondmaskerplicht (behalve bij het sporten zelf)
  • Atleten komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit
  • Max. 15 minuten in kleedkamer/douche (steeds vooraf aanmelden aan het onthaal)
  • Verplichte CST-controle voor het gebruik van de publieke fitnesszaal (steeds vooraf aanmelden aan het onthaal)
  • Trainers dragen altijd een mondmasker
  • Iedereen maakt maximaal gebruik van eigen materiaal
  • Er wordt sterk aangeraden om de trainingsgroepen te beperken tot 20 atleten
  • De verschillende groepen mengen zich niet voor, tijdens of na de training
  • Specifiek voor de topsporters vragen we dat ze hun voorbeeldfunctie ook in deze materie ter harte nemen
 • CO2-meters indoor infrastructuur

  • Sinds 1 september is het gebruik van CO2-meters verplicht in alle sportinfrastructuur. 
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
   • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
   • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
   • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
   • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
   • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona.
 • Hygiëne richtlijnen

  • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
  • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
  • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
  • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
  • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
  • Ontsmet regelmatig de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
  • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
  • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiëne-set

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  Voor meer vragen en antwoorden kan je ook steeds terecht op de federale FAQ.

 

Back on the Track

Voorinschrijvingen via Atletiek.nu 

Voor sportwedstrijden blijven voorinschrijvingen nog steeds verplicht, waardoor je ter plaatse niet kan inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt hiervoor samen met Atletiek.nu. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Meer info kan je hier terugvinden.

Natuurlopen & vrije joggings

Ondanks de moeilijke omstandigheden moedigen we de organisatie van natuurlopen & vrije joggings voor recreatieve lopers, aan. Gebruik hiervoor het draaiboek natuurloop of vrije jogging om de organisatie corona-proof te laten verlopen.  

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

Nieuws