Webshop
 • Draaiboek + webinar 'Heropstart competities vanaf 9 juni'
 • Huidige maatregelen - Update 9 juni 2021
 • Maatregelen zomerseizoen 2021
 • Back on the Track
  • Voorinschrijvingen verplicht - Atletiek.nu
  • Natuurlopen & vrije joggings
  • Verslagen
 • FAQ Corona - Veelgestelde vragen
 • Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?
 • Fondsen corona-proof  

Draaiboek + webinar 'Heropstart competities vanaf 9 juni'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van het MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden.
Je kan het draaiboek hier terugvinden.

Gery Follens, voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Atletiekliga, gaf op 10 juni een uiteenzetting over de huidige coronasituatie. We kunnen immers onze competitie terug opstarten vanaf 9 juni. Daarnaast loopt er al sinds begin dit jaar een strategische oefening waar een aantal werkgroepen voorbereidend werk hebben uitgevoerd dat resulteert in een brede bevraging van onze clubs. Je kan de webinar hier herbekijken.

Huidige maatregelen - Update 9 juni 2021 

Op basis van de beslissingen van het Overlegcomité op 11 mei 2021 en het federaal Ministerieel Besluit van 4 juni kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Vanaf 9 juni zijn de eerste versoepelingen van kracht. Heronder vind je een overzicht van de huidige maatregelen m.b.t. de sportsector. Een overzicht van alle huidige maatregelen vind je terug op info-coronavirus.be. We geven ook een overzicht van de impact van de versoepelingsfases op 25 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector.

We blijven de nieuwe informatie vanuit de verschillende overheden opvolgen en passen de informatie telkens aan naar de meeste actuele stand van zaken. Hieronder vind je alle huidige maatregelen met betrekking tot de sportsector en een vooruitblik naar de aankomende versoepelingen. 

 • Voor iedereen

  • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
  • Sportactiviteiten in een georganiseerde context:
   • kunnen doorgaan in een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
   • Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
   • Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.
  • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
   • kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
   • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan je sporten met contact.
 • Sportkampen en sportstages

  • Sportkampenen sportstages kunnen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:
   • Groepen van maximaal 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders.
   • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
   • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
   • Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport en hoeven geen mondmasker te dragen.
   • Begeleiding draagt mondmaskers.
   • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
   • Indoor lunchen is mogelijk en kleedkamergebruik is toegestaan.
   • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni.
 • Publiek

  • Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:
   • Bij sporttrainingen en wedstrijden kan steeds tot 1 persoon per deelnemer aanwezig zijn, indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
   • Indoor, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200).
   • Outdoor, staand of zittend, tot 400 personen.
 • Algemene maatregelen

  • De richtlijnen voor LO-lessen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
  • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.
  • Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het strikt toe.
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
  • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Meer info vind je op de website heropstarthoreca.be.
  • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Lokaal kunnen strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 • Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

We blikken vooruit op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen, maar dat is momenteel nog niet beschikbaar.

  • 25 juni
   • Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen en overnachting is toegelaten.
  • 1 juli
   • De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven.

   • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

    • Binnen tot 2000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.

    • Buiten tot 2500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.

  • 30 juli
   • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
    • Binnen tot 3000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand. 
    • Buiten tot 5000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.
  • 13 augustus
   • Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
    • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen.
  • 1 september
   • Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
    • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen.
   • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages.
 • Hygiëne maatregelen en richtlijnen

  • Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dus was regelmatig je handen en vermijd contact met je gezicht.
  • Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes voor de lavabo.
  • Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.
  • Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal regelmatig desinfecteren.
  • Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).
  • Ontsmet regelmatig de gemeenschappelijke contactoppervlakken (vb. deurklinken).
  • Koop het nodige hygiënisch materiaal, bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert.
  • Ontdek welk hygiënisch materiaal je moet aankopen voor een goede hygiëne-set
  • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
  • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.

 

Maatregelen zomerseizoen 2021

De Vlaamse Atletiekliga heeft het volgende beslist in verband met het zomerseizoen 2021:

 • De Raad van Bestuur, de Beleidscommissie Competitie en de werkgroep Back on the Track van de Vlaamse Atletiekliga hebben beslist om de competitiestop voor alle leeftijden te verlengen tot en met 31 mei 2021. Indien het overlegcomité op 11 mei beslist om wedstrijden al vroeger mogelijk te maken, zullen we die beslissing uiteraard herzien. , waaronder het verbod op georganiseerde amateursportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …). 
 • Er is een uitzondering mogelijk om wedstrijden te organiseren voor topsporters in functie van internationale kampioenschappen. Ondanks dat het gevraagde sportief niveau vanuit de overheid zeer hoog is, zet de Vlaamse Atletiekliga door met de organisatie van micromeetings. Wij begrijpen dat wij als federatie in deze situatie helaas niet voor de volledige atletiekgemeenschap goed kunnen doen, maar we proberen binnen het kader van de overheid zoveel mogelijk atleten als mogelijk te helpen.

 • De kalender wordt herschikt van zodra duidelijk is wanneer competitie opnieuw kan worden hervat. Het hervatten van trainingen krijgt de eerste prioriteit (cfr. 1ste lockdown).

De beslissingen werden genomen met de volgende motivering

 • Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 laat wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) niet toe, ook niet meer voor kinderen jongeren dan 13 jaar. Dit houdt dus een verbod op georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) in. 
 • Met deze beslissing willen we duidelijkheid scheppen voor de wedstrijdorganisatoren die momenteel in een onzekere situatie verkeren.
 • We anticiperen met deze beslissing op de verwachting dat het overlegcomité pas vanaf juni sportwedstrijden mogelijk zal maken.
 • We willen aan iedereen een duidelijke streefdatum geven voor de herstart van de competitie. Atletiekwedstrijden verschillen van andere sporten omdat zowel indoor als outdoor zéér veel mensen op en naast het terrein aanwezig zijn. In de huidige context is dit aantal personen samenbrengen niet verantwoord. 
 • Vermits de kalender herschikt zal worden moeten we dit proces ook de nodige tijd geven om tot een goed en evenwichtig aanbod te komen.

 

Back on the Track

Voorinschrijvingen - Atletiek.nu 

Wanneer wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, wordt gewerkt met voorinschrijvingen en kan je niet ter plaatse inschrijven! Raadpleeg ook altijd de website van de organisator voor eventuele extra richtlijnen voor, tijdens én na de wedstrijd.

De Vlaamse Atletiekliga werkt samen met Atletiek.nu, dit is een intuïtieve applicatie speciaal ontwikkeld voor het makkelijk en geavanceerd beheren van een atletiekwedstrijd. Dit programma maakt het onder andere mogelijk om te werken met (betaalde) voorinschrijvingen. Maak kennis met Atletiek.nu dankzij deze online infosessie. Je kan deze informatie ook terugvinden op onze website.   

Natuurlopen & vrije joggings

Ondanks de moeilijke omstandigheden moedigen we de organisatie van natuurlopen & vrije joggings voor recreatieve lopers, aan. Gebruik hiervoor het draaiboek natuurloop of vrije jogging om de organisatie corona-proof te laten verlopen.  

Verslagen 

De verslagen van de werkgroep "Back on the Track", om de hervatting van wedstrijden te onderzoeken en, waar nodig, aan te passen aan de richtlijnen van de overheden, kan je hier nalezen.  

Verslag 8 oktober 2020
Verslag 8 september 2020
Verslag 28 juli 2020
Verslag 23 juli 2020
Verslag 23 juni 2020
Verslag 3 juni 2020
Verslag 22 mei 2020
  

 

FAQ Corona - Veelgestelde vragen

Alle vragen die de Vlaamse Atletiekliga heeft ontvangen, worden verzameld en beantwoord in onze FAQ Corona - Veelgestelde vragen.  Voor meer vragen en antwoorden kan je ook terecht bij de veelgestelde vragen van Sport Vlaanderen.

 

Wat moet je doen bij een besmetting van een clublid?

Wanneer een lid van jouw atletiekclub besmet is met COVID-19, onderneem je best zo snel mogelijk actie om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In het stappenplan Wat moet je doen als een lid van jouw club besmet is met COVID-19? geven we een overzicht van de mogelijke stappen die je als club kan nemen in een dergelijke situatie. 

 

Fondsen corona-proef

Omdat verschillende activiteiten in deze coronaperiode niet kunnen doorgaan werd, na overleg met Sport Vlaanderen, zowel het reglement van het Jeugdsportfonds 2020 als dat het Recreatiesportfonds 2020 aangepast. Zo kunnen wél nog punten toegekend worden voor activiteiten die reeds voorzien waren/zijn maar wegens COVID-19 niet konden/kunnen doorgaan en anderzijds worden initiatieven beloond die leden tijdens de thuisperiode aanzetten tot bewegen. 

Bij de aanvaarde kosten worden in beide projecten ook communicatiekosten voorzien, waarmee ingespeeld wordt op het groeiend aandeel van online initiatieven. Op deze manier hopen we de fondsen ook in 2020 maximaal te kunnen verdelen bij de clubs.

De aangepaste reglementen kan je hier terugvinden. De indiendata blijven ongewijzigd.
Voor verdere info betreffende fondsen:
Jeugdsportfonds: Liesl Van Barel - 02/474 72 21
Recreatiesportfonds: Paula Vanhoovels - 02/474 72 22

Nieuws