Webshop

Trainingen in georganiseerde verband (in clubs) zijn toegelaten :

 • Voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later):
  • Indoor in een groep van maximum 10 personen.
  • Outdoor in een groep van maximum 25 personen.
  • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
  • Enkel outdoor sportactiviteiten en trainingen met contact zijn toegestaan:
   • In een groep van maximum 25 personen.
   • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
  • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):
  • Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband (bv. clubtrainingen) zijn mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief begeleiders.
  • Outdoor sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband zijn toegestaan met maximum 10 personen, steeds met 1,5m afstand en volgens de regels op het samenscholingsverbod.
  • Indoor sporten is niet toegestaan.

Op onze pagina Corona & atletiek vind je een overzicht met alle huidige maatregelen om op een veilige manier training te geven. Je kan ook gebruik maken van onze pictogrammen om alle richtlijnen te visualiseren. 

Jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Volgens de huidige coronaregels mogen alleen de 'kinderen tot 13 jaar' nog samen sporten in georganiseerd verband. Een zeer rigide toepassing van de leeftijdsregels zou betekenen dat die jongeren moeten uitgesloten worden van trainingen of wedstrijden en dus halverwege het seizoen zouden moeten afhaken. Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkt dat jonge sporters die 13 jaar worden in 2021 mogen blijven trainen en spelen tot het einde van het lopende sportseizoen.

Ja, voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002) gelden de volgende maatregelen:

 • Outdoor sportactiviteiten en trainingen met contact zijn toegestaan:In een groep van maximum 25 personen.
 • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) in georganiseerde verband:

 • Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband (bv. clubtrainingen) zijn mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief begeleiders.
 • Outdoor sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband zijn toegestaan met maximum 10 personen, steeds met 1,5m afstand en volgens de regels op het samenscholingsverbod.
 • Indoor sporten is niet toegestaan.

Zowel voor kinderen tot 13 jaar, als jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar personen vanaf 19 jaar is trainen met contact toegestaan. Op voorwaarde dat de sportactiviteiten in georganiseerd verband plaatsvinden. 

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband zijn toegestaan, maar steeds met 1,5m afstand en volgens de regels op het samenscholingsverbod.

Voor kinderen tot 13 jaar en jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar is trainen met contact toegelaten. Dus tijdens een training mogen kinderen achter elkaar lopen, op dezelfde mat springen en materiaal, zoals een bal of discus, delen.

De hygiëneregels blijven wel nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal tijdig ontsmetten. 

Binnen een trainingsgroep voor kinderen tot 13 jaar en binnen een groep jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar zijn geen leeftijdsvoorwaarden van toepassing. Voor trainingen die outdoor plaatsvinden mag je binnen een trainingsgroep dus een benjamin met de pupillen of een cadet bij de scholieren laten meetrainen, indien dit nodig is om de groepen van maximaal 25 atleten optimaal in te delen. 

Indoortrainingen zijn enkel toegestaan voor kinderen tot 13 jaar. Maar binnen een trainingsgroep met kinderen jongeren dan 13 zijn geen andere leeftijdsbeperkingen, zolang alle kinderen jongeren zijn dan 13 jaar.

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan dus afwisselend door verschillende trainers worden getraind die steeds 1,5m afstand houden en bij voorkeur blijft de trainer dezelfde voor elke groep om de stabiliteit van de groepen te verzekeren en wisselende contacten te vermijden.

Nee, je hoeft je niet te beperken tot 1 vaste trainingsgroep. 

Nee, het advies om 1 hobby te kiezen is niet langer van kracht.

Tijdens trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Die persoon:

 • Mag niet participeren aan de sportactiviteit.
 • Houdt te allen tijde 1,5m afstand.
 • Draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker.

Nee, kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 18 jaar die op sportkamp zijn en steeds volgens de voorwaarden zoals omschreven in het protocol voor sportkampen.

Nee, indoorinfrastructuur zoals fitnesscentra en krachtzalen moeten verplicht sluiten (ook voor kinderen). Vanaf 9 juni mogen fitnesscentra opnieuw de deuren openen. 

Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en er zijn grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste). Neem hiervoor zeker contact op het lokaal bestuur en/of eigenaar van de sportaccomodatie. 

Ja, de essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de richtlijnen inzake mondmaskerplicht, de veilige afstand en hygiëne.

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Ja, niet-georganiseerde sportactiviteiten zijn toegelaten indien je de volgende maatregelen opvolgt:

 • Enkel toegelaten indien je outdoor sport.
 • Alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact, en enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
 • Of met maximum 10 personen incl. jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m.

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

Ja, de trainer moet steeds een mondmasker of geschikt alternatief dragen tijdens de training.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar gevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Een club, trainer, bestuurder, lid,… kan aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige. Deze aansprakelijkheid is verzekerd cfr de voorwaarden van de polis nr. 45.045.885.

Nu, bij de heropstart en/of organisatie van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan".

De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aangaande de heropstart/organisatie van de activiteiten willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen).
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid.
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Ja, sportkampen in de paasvakantie zijn mogelijk, maar enkel volgens de onderstaande strikte voorwaarden zoals omschreven in het protocol voor sportkampen:

 • Voor kinderen tot 13 jaar (°2008) onder de volgende voorwaarden:
  • Groepen van maximum 10 personen indoor of 25 personen outdoor (exclusief begeleiders)
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers. 
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk.
  • Kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002) onder de volgende voorwaarden:
  • Groepen van maximaal 25 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  • Indoor sporten niet toegestaan.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk.
  • Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. 
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

Vanaf 9 juni is opnieuw competitie voor iedereen mogelijk. 

Er werd beslist in verband om de competitiestop voor alle leeftijden te verlengen tot en met 30 april 2021 als gevolg van de beslissing van het Overlegcomité om de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus te verlegen, waaronder het verbod op georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) tot en met 25 april. Momenteel wachten we op nieuwe maatregelen van het Overlegcomité om de strategie voor het zomerseizoen verder te bepalen.

Zelfs met bijkomende toekomstige versoepelingen zal een opstart van het zomerseizoen meer dan waarschijnlijk niet in normale omstandigheden plaatsvinden. We vrezen voor een latere opstart van het zomerseizoen en aanvankelijk nog niet in de normale toestand. We hopen net zoals voorbije zomer competitie mogelijk te maken binnen de op dat moment geldende maatregelen. 

Van zodra wedstrijden opnieuw mogelijk zijn, zal publiek niet toegelaten worden. Behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. De aanwezigen moeten steeds een mondmasker dragen en ten allen tijde 1,5m afstand houden van andere aanwezigen. Meer info over het veilige organiseren van wedstrijden van zodra dit mogelijk is, vind je onder 'Back on the Track' op de pagina Corona & atletiek.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.