Webshop

Voor iedereen, want er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.

Nee, contact is toegestaan bij sportactiviteiten, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

Ja, want contact is toegestaan bij sportactiviteiten,voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. 

De hygiëneregels blijven wel nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal tijdig ontsmetten. 

Nee, er zijn geen leeftijdsbeperkingen meer van kracht vanaf 9 juni. 

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen trainen geven en dit op verschillende momenten.

Nee, je hoeft je niet te beperken tot 1 vaste trainingsgroep. 

Nee, het advies om 1 hobby te kiezen is niet langer van kracht.

Bij indoor trainingen is publiek voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Bij indoor wedstrijden mogen er, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200) naar de wedstrijd komen kijken. 

Bij outdoor trainingen is publiek wel toegelaten. Er mogen, staand of zittend, tot 400 personen als publiek aanwezig zijn op trainingen. Het publiek is verplicht om te blijven zitten en het mondmasker kan worden afgedaan zolang de persoon zit.

Bij outdoor wedstrijden zijn de limieten voor publiek ruimer:

 • Minderjarige deelnemers (en G-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
 • Zonder Covid Safe Ticket:
  • Binnen tot 2000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.
  • Buiten tot 2500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
 • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Organisatoren zijn niet verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

ja, kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken.

De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Dus er is geen verbod meer op het aantal groepen/atleten op een piste. De densiteitsregels kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn.

Ja, vanaf 9 juni mogen fitnesscentra opnieuw de deuren openen. Meer info vind je terug in het protocol voor beheerders van fitnesscentra van Sport Vlaanderen.

Ja, dat mag. 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Ja, er mag opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd verband (sportclub), als niet-georganiseerd verband (sporten met vrienden).

Nee, atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

Zolang de trainer de sociale afstand kan bewaren, hoeft de trainer geen mondmasker of geschikt alternatief te dragen tijdens de training. 

Indien een trainer deelneemt aan spel en sport (en de afstand niet kan bewaren) en op deze wijze meerdere groepen per dag/week ziet, is de kans groter dat al de trainer als hoogrisicocontact wordt beschouwd indien een atleet positief zou testen op Covid-19. Indien mogelijk raden we het gebruik van mondmasker in deze situatie aan.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar bepaalde gevallen zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Een club, trainer, bestuurder, lid,… kan aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting opgelopen door een lid of een andere aanwezige. Deze aansprakelijkheid is verzekerd cfr de voorwaarden van de polis nr. 45.045.885.

Nu, bij de heropstart en/of organisatie van de sportactiviteiten verzoeken wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen. De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder met de materie vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet ontstaan".

De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aangaande de heropstart/organisatie van de activiteiten willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen).
 • De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid.
 • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Ja, sportkampen en sportstages kunnen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:

 • Vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Indoor lunchen is mogelijk en kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn opnieuw mogelijk.

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd. 

Vanaf 9 juni is opnieuw competitie voor iedereen mogelijk, welinswaar nog steeds met beperkingen.

Alle info m.b.t. het organiseren van wedstrijden vanaf 9 juni vind je het draaiboek heropstart competities

Vanaf 27 juni is publiek opnieuw welkom op wedstrijden. De aanwezigen moeten steeds een mondmasker dragen en ten allen tijde 1,5m afstand houden van andere aanwezigen.

Een overzicht van de maatregelen voor publiek bij wedstrijden vind je op Corona & atletiek.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.