Sportactiviteiten in clubverband zijn enkel toegelaten voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) volgens de huidige protocollen, namelijk trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing.

Indoor zijn sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente alleen mogelijk voor kinderen tot 13 jaar.

Op onze pagina Corona & atletiek vind je een overzicht met alle huidige maatregelen om op een veilige manier training te geven. Je kan ook gebruik maken van onze pictogrammen om alle richtlijnen te visualiseren. 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m

Outdoor zijn alle sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar (°2008 ) in georganiseerd clubverband en binnen een trainingsbubbel van max. 50 mét contact toegelaten, tenzij het lokaal bestuur extra maatregelen oplegt.

Indoor zijn sportactiviteiten, -stages en -kampen (die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente) alleen mogelijk voor kinderen tot 13 jaar.

Hou ook rekening met de volgende richtlijnen:

  • Er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig
  • Was de handen altijd voor en na training en ontsmet het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten
  • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een naam, een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd in het kader van de contact tracing
  • De lokale overheid kan extra maatregelen opleggen. Neem steeds contact op met je lokaal bestuur om de meest actuele info te verkrijgen voor jouw gemeente. 

Nee, social distancing moet niet worden toegepast op training voor kinderen tot 13 jaar (°2008) binnen de trainingsbubbel, zowel indoor als outdoor. Tenzij het lokale bestuur extra beperkende maatregelen oplegt.

Social distancing is momenteel niet van toepassing op training voor kinderen tot 13 jaar (°2008). Dus tijdens een training mogen kinderen achter elkaar lopen, op dezelfde mat springen en materiaal, zoals een bal of discus, delen.

We raden wel aan om zoveel als mogelijk spel- en oefenvormen met contact te vermijden. Er wordt alleen gesproken over de afstandregel, maar de andere hygiëneregels blijven nog steeds van kracht. Dus handen wassen voor en na training blijft belangrijk en het sportmateriaal moet voor en na tranining worden ontsmet. 

Nee, tijdens trainingen mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. 

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.

Nee, indoorinfrastructuur zoals fitnesscentra en krachtzalen moeten verplicht sluiten. 

Ja, als lid van een erkende Vlaamse atletiekclub (en bijgevolg lid van de Vlaamse Atletiekliga) blijf je altijd verzekering voor lichamelijke ongevallen, 24 uur per dag, 7 dagen per week en dat het hele seizoen door. Dus als je alleen een training afwerkt in het park of bij je thuis, ben je verzekerd. En ook de verplaatsingen naar training en terug naar huis zijn inbegrepen in de verzekering. Meer info over onze verzekering vind je hier

Momenteel Dit is een bevoegdheid van de lokale besturen en er zijn grote verschillen per piste, gaande van maximaal 1 groep op de hele piste, tot meerdere groepen (met elk een afgezonderd deel van de piste). Neem hiervoor zeker contact op het lokaal bestuur en/of eigenaar van de sportaccomodatie. 

Nee, er zijn geen leeftijdsvoorwaarden om een trainingsgroep samen te stellen, behalve dat alle deelnemers jonger dan 13 jaar (°2008) moeten zijn.

Nee, een trainer kan aan verschillende groepen kinderen tot 13 jaar (°2008) trainen geven en dit op verschillende momenten. Een groep kan dus afwisselend door verschillende trainers worden getraind.

Nee, kinderen tot 13 jaar (°2008) zijn niet gebonden aan 1 vaste groep of trainer. Een jeugdatleet kan trainen in meerdere groepen en/of bij meerdere trainers, bijvoorbeeld verschillende disciplines bij verschillende trainers op verschillende dagen. Zolang de groep bestaat uit maximum 50 jeugdatleten tot 13 jaar (°2008) en de training in clubverband wordt georganiseerd. 

Voor iedereen vanaf 13 jaar zijn trainingen momenteel niet toegelaten in clubverband. 

Ja, maar uiteraard met respect voor de geldende regels wat betreft hygiëne. Als trainingen plaatsvinden, is het logisch dat de accommodatie in orde wordt gezet. Maar het lokaal bestuur heeft het laatste woord, gezien zij verantwoordelijk zijn voor de controle.

Nee, jeugdatleten tot 13 jaar (°2008) moeten geen mondmasker dragen tijdens trainingen.

Ja, de trainer moet steeds een mondmasker of geschikt alternatief dragen tijdens de training.

De Vlaamse Atletiekliga raadt het gebruik van een hygiëne-set aan. 

Nee, de federatie adviseert wat de "beste praktijk" is. Elke club implementeert dit naar best vermogen.

Het is een advies van de federatie, geen verplichting. Met dit advies wil de federatie benadrukken dat indien de regels niet worden gerespecteerd, de lokale overheid de accommodatie terug zal sluiten. Indien je niet voor elk trainingsmoment toezicht kan voorzien raden wij aan om de permanentie te organiseren voor de trainingsmomenten waarop de meeste groepen gelijktijdig trainen.

Ja, indien zowel de trainer als de atleet voldoende afstand houden en elk een eigen set ontsmettingsmiddel en wegwerphandschoenen gebruiken kan dat. We adviseren om het zo simpel mogelijk te organiseren, op die manier kunnen de hygiëneregels het best worden toegepast en opgevolgd. 

Binnen de ruimte of organisatie van de club kan en moet je de naleving van de maatregelen bewaken. Maar gevallen, zoals omschreven in het voorbeeld, zitten op de grens tussen het privéleven van de betrokken personen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de club. Overleg binnen de club of je al dan niet ouders zal aanspreken op dergelijke grensgevallen en doe dit dan ook consequent wel of niet.

Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.

We hebben de werkgroep “Back on the Track” opgericht om de hervatting van wedstrijden te bekijken en, waar nodig, aan te passen aan de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid.

Momenteel mogen sportwedstrijden enkel nog plaatsvinden voor jeugdatleten tot 13 jaar (°2008). Voor iedereen vanaf 13 jaar zijn wedstrijden momenteel niet toegelaten.

Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. De aanwezigen moeten steeds een mondmasker dragen en ten allen tijde 1,5m afstand houden van andere aanwezigen.

Ja, als organisator heb je het recht om een atleet die de coronamaatregelen niet respecteert te weigeren en bijgevolg niet te laten deelnemen aan de wedstrijd. 

Ja, voorinschrijvingen zijn verplicht. Hiervoor kan je als club gebruik maken van Atletiek.nu

We hebben beslist om geen juryleden uit risicogroepen aan te duiden. We zijn ons zeer bewust dat hierdoor een belangrijke en zeer actieve groep juryleden niet kan aangeduid worden, maar we wensen geen enkel risico te nemen op gezondheidsvlak.

De Vlaamse regering heeft wel het ouderencharter opgesteld, een leidraad voor ouderen en voor personen uit een risicogroep. Bij de uitwerking van het charter is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens. Er wordt gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een persoonlijke risico-inschatting maakt.

Dit kan autonoom door de Provinciale Comités worden beslist.

Het principe is dat, indien mogelijk, deze toewijzingen blijven behouden.

Met het oog op een goede spreiding van de betalingen door de clubs is door de raad van bestuur beslist op zijn vergadering van 14 mei om het tweede voorschot te laten betalen uiterlijk op 15 juni. In dit voorschot zal de 1/4e korting verrekend worden. Zoals reeds in de online videoconferentie met de clubs vermeld zal a rato van het aantal aangeslotenen 1/4e van het bedrag van de vergunning voor wedstrijdatleten en recreanten (min verzekering) niet gevorderd worden. Elke club krijgt in de loop van volgende week meer informatie over hoeveel deze korting voor je club bedraagt, en hoeveel dan het te betalen tweede voorschot juist is. Het derde voorschot blijft dan uiterlijk 31 juli te betalen. Op deze manier hoopt de raad van bestuur om gespreide betalingen mogelijk te maken om de clubs niet in financiële moeilijkheden te brengen.

Ja, dit is ondertussen gebeurd.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.

Er zijn hierover nog niet veel vragen (rechtstreeks) bij de federatie terecht gekomen. Het staat elke club vrij om een beleid uit te werken voor hun leden.

Elke club mag zijn eigen keuzes hierin maken, wij weten dat er al verschillende beslissingen zijn gemaakt door de clubs. Sommige clubs betalen het lidgeld niet terug, sommigen doen dit wel, en anderen geven een korting bij de heraansluiting voor volgend seizoen.

Nee, dit is een korting om de clubs financieel te ondersteunen. De clubs mogen zelf kiezen wat ze met deze korting doen.