Iedere vereniging van de Vlaamse Atletiekliga kan een financiering bekomen voor haar jeugdwerking en recreatieve werking door te voldoen aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden.

Hieraan gekoppeld worden jaarlijks ook kwaliteitslabels uitgereikt in beide domeinen.

Recreatiesportfonds

Met de steun van Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga de kwalitatieve werking bij de recreanten via het Recreatiesportfonds.
De verenigingen ontvingen via de officiële berichten van 1/9 de link naar het online indiendocument.

Clubresultaten 2018 Kwaliteitslabels 2018

Fondsen voor doelgroepwerking

Dankzij financiering van derden ondersteunt de Vlaamse Atletiekliga in 2018 verenigingen die zich richten naar kansarmen en naar personen met een verstandelijke handicap.

Ondersteuning voor G-recrea en G-veldlopen Ondersteuning voor werking gericht naar kansarmen

Nieuws