In 2018 gelden de volgende dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers.
Het geïndexeerde dagplafond:  34,03 euro
Het geïndexeerde jaarplafond:  1.361,23 euro
Maximale vergoeding voor verlaatsingskosten: 0,3460 euro/km

Nieuws