Webshop

Via een specifiek aanbod tracht de Vlaamse Atletiekliga opleidingen te verzorgen voor alle Vlaamse atletiektrainers. Een belangrijke partner bij de organisatie van deze opleidingen is de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen).

Hierbij wordt de opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool gevolgd. Deze structuur geldt voor alle sporttakken in Vlaanderen en heeft als doel alle opleidingen op Vlaams, nationaal en internationaal niveau, ongeacht de sporttak, te kunnen vergelijken. Voor de atletiekopleidingen vertaalt zich dat in volgende viertrapsstructuur:

Trap Opleiding Doelgroep Instapvoorwaarden

Herwerking
opleidingsinhouden

Niveau 4 Trainer A Trainers JUN-SEN
Internationaal niveau
 • Diploma Trainer B Atletiek in discipline(groep)
 • Minimum 4 atleten (SCHOL of ouder) begeleiden op nationaal niveau
 • Minimum 2 jaar training geven na het behalen van diploma Trainer B
 • In het bezit zijn van 10 opleidingspunten behaald tijdens de afgelopen 4 jaren

OPGELET: het Algemeen Gedeelte (Module 1) dient voorafgaand aan de cursus afgelegd te worden.

Cursusorganisaties lopen. Kalender (link).

Grondige herwerking op lange termijn aansluitend op herwerking Trainer B.

Niveau 3 Trainer B Trainers CAD-SEN
Regionaal tot nationaal niveau
 • Diploma Instructeur B Atletiek
 • 2 relevante bijscholingen gevolgd
 • 2 jaar training geven in clubverband
 • Zelf ervaring hebben binnen disciplinegroep

OPGELET: het Algemeen Gedeelte (Module 1) dient voorafgaand aan de cursus afgelegd te worden.

Cursusorganisaties lopen. Kalender (link).

Herwerking na implementatie Instructeur B.

Niveau 2 Instructeur B Jeugdtrainer PUP-MIN
 • Diploma Initiator Atletiek
 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Houder zijn van het 'Technisch Jeugdbrevet' (info vind je hier)

OPGELET: het Algemeen Gedeelte (Module 1) dient voorafgaand aan de cursus afgelegd te worden.

Cursusorganisaties herwerkte versie starten in het voorjaar van 2021.

Cursus in ontwikkeling.
Kalender (link)

Niveau 1 Initiator Atletiek Jeugdtrainers KAN-BEN

Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Cursusorganisaties herwerkte versie lopen sinds voorjaar 2019.

Kalender (link).
Niveau 1 Initiator Running Trainers van joggers en recreanten Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Cursusorganisaties lopen.

Kalender (link).
Niveau 0 Aspirant-Initiator Assistent jeugdtrainers
 • Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 
 • Geen verplichting tot volgen van deze opleiding om te kunnen doorstromen naar bovenstaande opleidingen

Cursusorganisaties lopen.

Kalender (link).

Bovenstaande opleidingsstructuur wordt op volgende manier afgetoetst aan de opleidingsvisie van de Internationale Atletiekfederatsie (IAAF):

Nieuws