De trainerscommissie groepeert de gediplomeerde atletiektrainers in Vlaanderen. Conform aan zijn missie, werking en huishoudelijk reglement heeft de trainerscommissie, vanuit een breed trainersperspectief, een adviserende rol in en rond het algemene beleid van de Vlaamse Atletiekliga. Het secretariaat is gevestigd op de Vlaamse Atletiekliga - Marathonlaan 119c - 1020 Brussel.

Het volledige document over de missie, werking en huishoudelijk reglement vind je hier terug. 


Het dagelijks bestuur van de trainerscommissie bestaat uit de leden die je hieronder kan terugvinden.

Lid worden van de trainerscommissie?

Voorwaarden voor aansluiting:

 • lid zijn van de VAL via een atletiekvereniging
 • houder zijn van een atletiekdiploma van de Vlaamse Trainersschool of gelijkgesteld
 • bereid zijn jaarlijks een aantal activiteiten te volgen

Aansluitingsprocedure:

 • het formulier 'aanvraag lidmaatschap' volledig invullen
 • 1 pasfoto's bijvoegen (of via mail versturen)
 • het lidgeld ten bedrage van € 22 storten op rekening nummer IBAN BE07 4300 0512 9166 van trainerscommissie - Marathonlaan 119c te 1020 Brussel (Heel wat clubs betalen dit lidgeld voor hun actieve trainers. Informeer hierover even bij je clubbestuur!)

Voordelen voor aangesloten leden:

 • officiële erkenning door de Vlaamse Atletiekliga
 • Belangenbehartiging van de atletiektrainer's) in het beleid van de Vlaamse Atletiekliga
 • gratis of tegen vermindering deelname aan activiteiten ter professionalisering van alle trainers
 • nieuwsbrief 
 • lidkaart met vrije toegang op alle VAL en KBAB meetings, behalve voor AEA en IAAF meetings

Heb je hierover nog vragen, dan kan je steeds terecht op het secretariaat van de trainerscommissie bij Nicole / Sietske / voorzitter van de trainerscommissie